Zielsverbinding

Zielsverbinding

Onze ziel verlangt naar verbinding met een andere ziel. Toch geven juist relaties ons veel pijn en verdriet.
Ieder van ons heeft zowel het mannelijke (yang), als het vrouwelijke (yin) in zich.
Zolang we het innerlijk huwelijk in onszelf nog niet hebben afgesloten, blijven we buiten onszelf zoeken naar zingeving, geluk, en blijven we afhankelijk van onze metgezel.
De ander dient dan (onbewust) om onontwikkelde eigenschappen bij ons op te vullen.

Wanneer we de persoon buiten onszelf ontmoeten en verliefd zijn, voelen we ons even heel. Later loert echter het gevaar dat we gaan leunen op de ander.
Zodra de ander ons dan niet meer geeft wat we nodig denken te hebben, zoals aandacht, begrip, ruimte, vertrouwen, veiligheid, verbinding, dan hebben we vaak de poppen aan het dansen binnen onze relaties. Het werken aan onze relatie, maar ook de ruzie begint
En juist daar haken de meeste mensen af en blijven ze zoeken naar die perfecte relatie….
Het verhaal begint opnieuw….herhaling van patronen……

We ontvangen geregeld niet zoals toen we verliefd waren wat we nodig hebben en projecteren dan die pijn op onze partner. We worden boos, verdrietig en geven dan al gauw de schuld aan onze partner omdat wij ons eenzaam, afgewezen, leeg, onbegrepen en emotioneel in de steek gelaten voelen….
Oude pijn uit het verleden wordt aangeraakt…..
Balans verkrijgen van yin en yang in onszelf en oude pijn verwerken is dus HET medicijn om een goede relatie met onszelf te krijgen en van daaruit met die ander!
Maar wat is nu precies vrouwelijk en wat is nu precies mannelijk?
Dit te weten gaat dan uiteraard aan het ontwikkelen vooraf, want anders weet je bij god niet wat er te ontwikkelen valt of waar de balans wellicht is doorgeslagen.
(Kennis vergaren = Yang)
Mij heeft het dan ook enorm geholpen Yin en Yang onder woorden te brengen en het geheel steeds maar weer bij mijzelf te onderzoeken…..
(Innerlijk onderzoek = Yin)

*Yin (vrouwelijk)*
Ontvangende principe
Naar binnen gericht
Koesterend
Verzorgend
Wachten in vertrouwen
Persoonlijk
Verbinden
Voeden
Zekerheid
Risico mijden
Vervulling in relaties willen
Geen uiterlijk vertoon, macht of status
Scheppende afhankelijkheid in relaties
Het scheppen van een omgeving waarin het nieuwe mag groeien
Geduld
Vertrouwen
Wijsheid vanuit innerlijk weten
Voelen, ervaren, intuïtie
Hier en nu genieten
Accepteren van pijn en nachtkant v/h leven
Levenschenkend
Verbonden met De Bron

*Yang (mannelijk)*
Actieve principe
Naar buiten gericht
Beweging en verandering
Resultaat gericht
Nastreven doelen
Wedijver/ winnen
Verschillen zien
Onderscheidend vermogen
Liefde voor waarheid
Waarheid zeggen, uitdagen, confronteren
Strijden voor het goede
Alertheid, krachtmeting
Competitie
Agressie, dominantie
Zakelijk
Initiatief
Risico durven nemen
Trots
Wijsheid op basis van kennis, analyse en begrijpen
Direct
Krijgersenergie

Waar is de slinger van yin en yang in jouzelf nog uit balans, onderontwikkeld of overontwikkeld en op welke manier vind je dit nog terug in de relatie met jezelf en vooral ook in de relatie met die ander??? heart-emoticon
En welke oude onverwerkte pijn draag jij nog met je mee, waardoor Yin en Yang vervormd tot uiting komt, onderontwikkeld of overontwikkeld is?

*Met info uit:
Het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de man,

Karen Hamaker-Zondag