Derde oogchakra

Derde oogchakra

Met een vervuilde derde oogchakra heb je gebrek aan een bepaalde vaardigheid
Kun je moeilijk onderscheid maken tussen
non duale en dualistische waarheid
Je gelooft dat er maar één waarheid bestaat
Gevangen tussen die ene waarheid en een geloof of waarheid van die ander zorgt voor boosheid en soms zelfs voor haat
Je vindt het gerechtvaardigd om visie van mensen te vernietigen of hen in ieder geval te bekritiseren
En is het lastig voor je hun vrije mening en wil te respecteren
Ook geloof je dat mensen met een andere visie slecht zijn
Zie je voorbij aan het tijdelijke verschijnsel
van (nog) gebrek aan kunnen ervaren van een-zijn

Met een zuiver derde oogchakra kun je slangachtige dualistische leugens doorzien.
Het is de zetel van een één puntige visie van het hoger, goddelijk, boeddha bewustzijn bovendien
Je kunt alle indelingen en afscheidingen als onecht zien
Dualiteit, die altijd één deel wil verheffen maar een ander deel naar beneden wil halen,
kun je herkennen en doorzien
Alle verschijnselen in deze materiële wereld zijn tijdelijk
Het is het individuatie/transformatie proces van de mens
en kun je dit als een volmaakt concept van de schepping bezien.