Schuld, schaamte, zondebok

Schuld, schaamte, zondebok

En zo ineens is daar het weten
om nooit meer te vergeten
Stoppen met schuld schuiven
Eerst te kijken naar je eigen aandeel
in plaats van die maar steeds weg
te wuiven

De zondebok zoeken in de ander is een ego spel
Zelfreflectie voorkomen is het doel
Zeer geraffineerd en snel
Maar ook zelf wil het ego maar wat graag die zondebok zijn
Slachtofferschap………,
Daarin zit tevens een weigering om echt te zien
Zo misleidend en vol verborgen venijn

Laad jezelf en de ander niet vol met schuld
Kijk in jezelf, observeer, voel…
Zonder enig oordeel en veel geduld

Voortaan eerst maar zien en vinden in jou
Wat speelt zich daar af
Aan verdriet, boosheid, schaamte, wrok en berouw
Wellicht veel te weinig ME and MYSELF, waar ik van hou

Wanneer het ego snel de zondebok bij de ander vindt
Is het lager zelf even verlost
Hoeft zij de schaduw niet te aanschouwen…….
De schaduw die zich in de ander maar ook in jou bevindt

Onze schaduw……..
het vervult ons met schaamte en maakt ons bang
We voelen ons daardoor minderwaardig, schuldig en slecht
Blijven dan toch maar liever achter dat ‘waardige’ masker verscholen
Ook al is ie nog zo onecht

Maar ga eens door die angst en wees dan niet meer bang
Juist die schaduwzijde wil weer terugkeren naar de lichtzijde
Jouw hoger bewustzijn, wat zetelt in hart en ziel, wil dat al lang

De ontkenning en het onbewust zijn,
wordt door het ego in stand gehouden
Het wil je laten geloven dat, het niet willen weten jou beschermt
Maar feitelijk keert dit mechanisme zich tegen je
En wordt het steeds moeilijker van jezelf te houden

Schaamte of schuld bij de ander of bij jezelf leggen
De waarheid wil uiteindelijk gezien
en gehoord worden
De onechtheid, oneerlijkheid, de ontkenning, de eeuwige vlucht
De waarheid wil eindelijk zijn zegje doen
door gewoon de waarheid te zeggen

Eenmaal door die lastige waarheid heen
Valt er een blok cement van je af
Is de leugen niet langer een blok aan het been
Het leven maakt je dan steeds minder levensmoe
Het dwangmatig in stand moeten houden
van een ooit begonnen leugen en de schijn,
doet er dan immers niet meer toe

Als een vogel zo vrij
Kun je dan meer van jezelf houden, van die ander en ook meer van mij.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Opgenomen in de gedichtenbundel “Een reis terug naar liefde”