Solar plexus chakra

Solar plexus chakra

Met een onzuivere Solar plexus chakra zijn boosheid en agitatie een motivatie om mensen te veranderen.
In opstand komen of dat men zich ertegen gaat verzetten, leidt tot het straffen van anderen.
Je kunt op geen enkele manier redelijk in gesprek.
Aan blindelingse woede, maar ook passieve agressie geen gebrek
Je zegt zelfs dingen waarvan je weet dat ze niet juist zijn
Ook al heb je er later spijt van

Volledig blind herhaal je dit gedrag als in een refrein
Ook ben je passief en heb je onwil om ergens voor op te komen
Je gedraagt je als slachtoffer en is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven slechts iets om over te dromen
Je verliest je individualiteit en gaat mee in de ‘meute’ geest
Kun je blindelings een sterke leider volgen ook al gedraagt hij zich als een beest
Geweld en oorlog zie jij als een levensvatbare oplossing
Geloof je hiermee zelfs in je eigen verlossing.Met een zuivere Solar plexus chakra, de zetel van vrede, wordt je niet geraakt door de dualistische verschijnselen die aan je trekken
Heb je vaardigheid om te midden van een laaiend conflict overeind te blijven
Beslis je dat je gewoon niet mee doet aan kijven
Wanneer je die vrede bezit kun je waarachtig, onbaatzuchtig dienstbaar zijn
Intuïtief werken om in iedere situatie harmonie te scheppen vind je fijn
Harmonie is dan natuurlijk de sleutel om de mensen verder dan de dualistische worsteling te laten zien en iets gezamenlijks te vinden
Iemand met een zuivere Solar plexus chakra zoekt altijd naar iets gemeenschappelijks zonder daar doekjes om te winden.