Kruinchackra

Kruinchackra

Met een vervormde Kruinchakra denk je alles te weten
Bezit je zelfs de ultieme waarheid
Dat er een andere uitdrukkingsvorm voor de waarheid bestaat
wordt makkelijk vergeten
Wanneer het gelijk door de ander niet wordt gegeven,
wordt je fanatiek
Iedereen wil je dwingen het eens te zijn
Dien je met een gelijk willen hebbende woordenvoer,
een ieder van repliek.

Een zuiver Kruinchakra is de zetel van wijsheid, verlichting en zelfkennis
Maak je, wanneer er geen gelijk wordt gegeven nimmer strijd of stennis
Het gescheiden zelf, weet je, is onecht
En open staan voor hoger inzicht
lukt altijd zonder gevecht
Met een zuiver kruinchakra kun je de onderliggende waarheid ervaren
dat al het leven één is,
omdat niets van het Al/de Bron kan worden gescheiden
Weet je, dat er veel deugdelijke uitdrukkingsvormen van de waarheid zijn
en wens je uitsluitend deze wijsheid te verspreiden