Gewoon jouw moeder ZIJN

Gewoon jouw moeder ZIJN

Ik laat los
omdat ik het leven niet voor jou kan leven
Het niet voor jou kan doen
Je hebt het recht jouw eigen ervaringen
te doorleven

Ik laat los
om alles voor jou te willen oplossen
Ik besef dat ook jouw ziel, jouw groei regelt
en ik jou van mijn ‘gemoeder’ mag verlossen

Ik laat los
Jij bent geen kind meer
Jij baant je eigen weg
Tussen liefde, soms de angst ervoor
En het op jouw manier verwerken
van ook jouw opgelopen oude zeer

Ik laat los
Om jou voor verdriet en lijden te willen
beschermen
Want ook jouw verdriet en pijn
Zal net als bij mij en andere zielen
uiteindelijk een blessing in disguise zijn
Soms speelt de les zich immers af
achter de schermen

Ik laat los
Om jouw keuzes te willen beheersen
Jij bent je eigen leermeester
Ook jij zult juist door jouw eigen keuzes uiteindelijk
over jouw eigen leven leren ‘heersen’

Ik laat los
Om voor jou te willen blijven zorgen
Mijn tijd daarvoor zit er al lang op
Er is uitsluitend het hier en nu
Ook dus geen zorgen meer over de dag van morgen

Het loslaten van zorgen en angst
Jou gunnen jouw eigen weg te gaan
Te vertrouwen op jouw wijsheid
Op die manier hou ik onze liefde vast
Vertrouwen duurt immers het langst

Over jouw weg en de hobbels daarin
zal ik mijn best doen niet te oordelen
Ik zal erop vertrouwen dat jouw ziel je leidt
en de teleurstellingen een beetje weet te verdelen
Zodat ook jij alles, wat op jouw pad komt, aankunt
Jou steeds sterker en wijzer maakt
Jij vanzelf dan ook overvloed van het leven aantrekt
Het is je zo gegund

Het resultaat van jouw leven lieverd,
heb ik niet in handen
Ik wil gewoon jouw moeder ZIJN
Jou liefhebben, precies zoals je BENT
In het hier en nu
Mijn onvoorwaardelijke liefde voor jou,
als je dat maar weet…….,
is altijd voorhanden. ♡

© copyright 23-06-2015
Voor mijn geweldige zoon en is opgenomen in de bundel
‘Een reis terug naar liefde’